แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

SCBA คืออะไร?

SCBA คืออะไร?
          SCBA (ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษส่าว่า Self Contained Breathing Apparatus) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า BA ลักษณะเป็นถังอากาศสะพายหลังพร้อมสายส่งอากาศและหน้ากากเต็มหน้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานกู้ภัย งานผจญเพลิง และงานอื่นๆในบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ แต่ไม่ได้ถูกอกแบบมาเพื่อใช้กับงานประดาน้ำ (สำหรับงานประดาน้ำจะนิยมใช้เป็น SCUBA หรือ Self Contained Underwater Breathing Apparatus)

งานอะไรบ้างที่ต้องใช้ SCBA?
          SCBA นิยมใช้งานเมื่อต้องเข้าปฏิบัติงานในหน้างานที่มีอากาศไม่เพียงพอ หรือมีก๊าซพิษอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย หรือในงานกู้ภัยต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  สารเคมีรั่วไหล  การเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศ  เป็นต้น  ซึ่งในการใส่ SCBA เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ควรเข้าปฏิบัติงานเป็นคู่ หรือเข้าปฏิบัติงานทีละ 2 คน เพอื่ความปลอดภัยของตัวผู้เข้าปฏิบัติงานเอง 

การจัดเก็บและการดูแลรักษา SCBA?
          เนื่องจาก SCBA นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า "ยุทธภัณฑ์" ซึ่งเมื่อมีการซื้อขายครอบครองจำเป็นจะต้องทำเรื่องแจ้งกับทางราชการและต้องมีการทำเรื่องต่ออายุการครอบครองทุกปี  การเก็บรักษาจะต้องมีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนชัดเจน หรือมีตู้เก็บต่างหากโดยมีป้ายระบุว่าเป็นบริเวณสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์  และควรมีการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้ SCBA มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ  เช่น  การตรวจสอบอากาศภายในถังบรรจุซึ่งควรมีอากาศเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซนต์ของความจุถัง  และตรวจสอบการรั่วซึมของสายส่งอากาศให้อยู่ในสภาพปกติ หากพบความผิดปกติควรแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการอัดอากาศเพิ่ม หรือดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมแซมต่อไป

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
safetechthailand.net