หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

หลักสูตรการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน

หลักสูตรการอบรม (จัดในสถานประกอบการ)

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)

1. การใช้ปั้นจั่น (เครน) อย่างปลอดภัย หลักสูตร 2 วัน (หลักสูตรตามกฎหมายใหม่)

2. การขับรถยก (ฟอร์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย 25 คน : 1 วัน

3. การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) 18 ท่าน: 2 วัน

4. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1 วัน

5. การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมีเบื้องต้น (มีปฏิบัติ) 2 วัน

6. การทำงานกับไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล

7. การสร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัย

8. การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย

9. เออร์กอนอมิคส์เพื่อการเพิ่มผลผลิต (การยศาสตร์)

10. ISO 9001, 14000, มอก.18001

11. Modern Safety Management

12. KYT

13. JSA

14. 5 ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

15. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ

16. การซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

17. เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้นในสถานประกอบการ

18. เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น (เหมาจัด) กฟผ. บางปะกง

19. เทคนิคการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ณ กฟผ.บางปะกง หลักสูตร 3 วัน

20. การจัดทำแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

21. Emergency Management หลักสูตร 2 วัน

22. Pre - Fire Plan หลักสูตร 2 วัน

23. BBS (Behavior Based Safety)

24. GHS ทุกระดับ (Basic, Intermediate, Advance)

25. การจัดทำคู่มือการบริหารความปลอดภัย ฯ

26. คณะกรรมการความปลอดภัย หลักสูตร 2 วัน

27. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หลักสูตร 2 วัน

28. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หลักสูตร 2 วัน

29. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค หลักสูตร 3 วัน

30. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง (180 ชม.)

31. การเก็บรักษาวัตถุอันตราย (เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ) 2 วัน

32. พ.ร.บ. ความปลอดภัย ปี 2554

33. รวมกฎหมายความปลอดภัย ทุกฉบับ

34. พ.ร.บ. ความปลอดภัย ปี 2554

35. หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้างานใหม่-หลักสูตร 1 วัน (ตามกฎหมาย)

Download >> หลักสูตรการอบรมจัดในสถานประกอบการปี 2556 (PDF) <<

*** รับจัดอบรมทุกหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ ***


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

942 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2881-8571,0-2435-2385-6 ต่อ 41- 44

โทรสาร. 0-2881-8570 E-mail. training@safetechthailand.net

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.safetechthailand.netติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
safetechthailand.net